11 March 2022
10 March 2022

Articles

Relax & Comfort

Call us:

+48 533 485 991

or make an appointment online:

Do you have questions or want to make an appointment?  

Make an appointment

Relax & Comfort

masaż bańką chińska

 GALLERY

Our gallery

Relax & Comfort

Czy masaż musi boleć?

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że skuteczność masażu nie leży w jego sile czy odczuwalności bólu. Masaż powinien likwidować napięcia, a nie je pogłębiać, czy też powodować nasilenie dolegliwości. Jeśli jest mowa w masażu o bólu, to raczej myślimy o bólu „dobrym” i przyjemnym – czyli takim , który jest w granicach wytrzymałości.

BOOK NOW

Office massages at workplaces
Massages during hen parties, tea / coffee meetings, baby shower events
Vouchers for company employees
Relaxing sessions for couples

What makes us stand out?

Masaż pałeczkami bambusowymi

Why is it worth it?

Relax & Comfort

Hand reflexology

Foot reflexology

Body treatments

Sports massage 

Bamboo massage 

Chinese cupping massage
 

Herbal Stamp massage

Massage with honey

Face and head reflexology

Relaxing massage 

Hot chocolate massage

Face, neck and décolleté massage

Classic massage

Hot stone massage

Aromatherapy massage
 with candle

The Salon for Massage & Relaxation is a place where you will rest, relax and experience the power of physical touch, warmth, music, and fragrance. Your body and mind will be fed with positive energy. On one hand, you will feel all the weight being lifted off your body, and on the other, you will leave refilled with vitality.
Our services include a wide range of relaxing massages, which can be found on our website.
You are more than welcome.

We recommend our services

Welcome to our Salon for Massage & Relaxation

Relax & Comfort

BOOK NOW

You deserve this pleasure

Massage &Relaxation Cabinet

Relax & Comfort

logo gabinet masażu i relaksu
 1. pl
 2. en

 

| Designed  by JP  © Copyright 2022  Eureka s.c.. Wszystkie Prawa Zastrzeżone |

Call: +48 533 485 991  or make an appointment online:

BOOK NOW

Instagram
Youtube
Facebook

We accept subscriptions by phone Monday-Friday from 8:00 am to 4:00 pm

BOOK NOW

BOOK NOW

Frequently Asked Questions

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda wizyta w naszym gabinecie masażu?

Jeśli klient przychodzi pierwszy raz, masażysta uzupełnia kartę informacyjną. Prowadzony jest wywiad podczas którego klient ,zostaje poinformowany  o przeciwskazaniach do masażu. Osoba też jest informowana o przebiegu wybranego masażu.

Jak należy przygotować się na masaż?

Przed przystąpieniem do masażu wystarczy wziąć prysznic i zadbać o komfortowe ubranie ( bielizna ). Nie należy jeść obfitych posiłków do 2 h przed masażem.

Will the masseur be present when I undress and dress after the massage?

In our office, we care about the sense of security and intimacy of everyone. For this purpose, we have a dedicated room where the client can prepare for the treatment. For this purpose, he is given disposable flip-flops, underwear and a bathrobe, and then goes to the room where the massage will be performed.

The client is informed by the masseur how to lie down properly. After clarifying all doubts, the masseur leaves the person so that the person can prepare for the treatment in a non-inconvenient manner. Meanwhile, the masseur in the other room disinfects the hands. It does the same after the massage is finished.

Jaki strój obowiązuje podczas masażu?

Ważnym elementem naszego życia jest intymność. Dlatego masażysta dba o taką atmosferę, żeby klient czuł się komfortowo. Na pewno istotny jest obszar masowanego ciała, bo te części będą wtedy odkryte. Pacjent przed przystąpieniem do masażu zostaje poinformowany jak wygląda masaż i czego może się spodziewać. Zostaje też zadane pytanie czy któraś część ma nie być masowana. W przypadku masażu całościowego klient leży w bieliźnie swojej albo jednorazowej i nakryty jest dużym ręcznikiem. Podczas zabiegu odkrywana jest tylko masowana część.

Jaka jest najlepsza pora na masaż?

Wszystko zależy od celu jaki chcemy uzyskać  oraz osobowości człowieka.             Są osoby, które wolą rano, bo mają energię, są gotowi rano do działania. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem są godziny poranne. To jest też dobra pora dla wykonania masaży leczniczych. Natomiast jeśli chodzi o masaż relaksacyjny dobrą porą są godziny popołudniowe oraz wieczorne.

What's the best time to get a massage?

It all depends on the goal we want to achieve and the personality of the person. There are people who prefer morning because they have energy and are ready to act in the morning. In this case, the morning hours are a good solution. It is also a good time to perform therapeutic massages. However, when it comes to relaxing massage, the afternoon and evening hours are a good time.

 

What clothes are required during the massage?

An important part of our life is intimacy. That is why the masseur cares about such an atmosphere that the client feels comfortable. The area of ​​the massaged body is definitely important, because these parts will be exposed then. Before starting the massage, the patient is informed about the massage and what to expect. The question is also asked if any part is not to be massaged. In the case of a holistic massage, the client lies in his or her disposable underwear and is covered with a large towel. During the procedure, only the massaged part is revealed.

 
 

How should you prepare for a massage?

Before starting the massage, it is enough to take a shower and take care of comfortable clothes (underwear). You should not eat heavy meals up to 2 hours before the massage.

Will the masseur be present when I undress for the massage?

In our office, we care about the sense of security and intimacy of everyone. For this purpose, we have a dedicated room where the client can prepare for the treatment. For this purpose, he is given disposable flip-flops, underwear and a bathrobe, and then goes to the room where the massage will be performed.

The client is informed by the masseur how to lie down properly. After clarifying all doubts, the masseur leaves the person so that the person can prepare for the treatment in a non-inconvenient manner. Meanwhile, the masseur in the other room disinfects the hands. It does the same after the massage is finished.

 

 

What does a visit to our massage parlor look like?

If the client comes for the first time, the masseur completes the information card. An interview is conducted during which the client is informed about contraindications to massage. The person is also informed about the course of the selected massage.

Does massage have to hurt?

It must be clearly said that the effectiveness of the massage does not lie in its strength or pain sensation. Massage should eliminate tensions, not aggravate them or exacerbate ailments. When we talk about pain in massage, we rather think of "good" and pleasant pain - that is, pain that is within the limits of endurance.

What are the contraindications for massage?

The general ones include:

 • Pregnancy
 • Tumors
 • Varicose veins
 • Haemophilia
 • Skin lesions (disseminated and purulent)
 • Hypertension not regulated with drugs
 • Menstruation
 • Atherosclerosis
 • Any inflammation
 • Bacterial, viral and parasitic diseases

Jakie są przeciwskazania do masażu?

Do ogólnych należą:

 • Ciąża

 • Nowotwory

 • Żylaki

 • Hemofilia

 • Zmiany skórne ( rozsiane i ropne )

 • Nadciśnienie nieregulowane lekami

 • Menstruacja

 • Miażdżyca

 • Wszelkie stany zapalne

 • Choroby o podłożu bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym

Each of us knows how important it is nowadays to take care of the proper quality of rest, relaxation and relaxation. It is very important for our resilience, physical and mental health. Life on the run, a small amount of sleep accompany us every day. With the mental and physical comfort of all of us in mind, a MASSAGE & RELAXATION CABINET was created, offering a wide range of relaxing massages. The atmospheric interior will allow for a moment of silence, forgetting about everyday life, and our masseurs will make sure that we find ourselves in another dimension, we will go out relaxed, with new energy for new challenges. Come and see for yourself, we offer affordable prices, discounts when purchasing tickets.

 

We accept subscriptions by phone Monday-Friday from 8:00 am to 4:00 pm

Belviso 
massage 

NOWOŚĆ !

Corporate massage

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ !

Indian 
head massage

NOWOŚĆ !

GUA-SHA massage

►►►Zapraszamy na nasze kursy masażu on-line i stacjonarne ►►►

Wybierz  kurs